Poortgebouw van het Kasteel van Laarne

Enkel het protaal met de logia onder een golvend, half schilddak werden gereconstrueerd in Oud Vlaenderen.
Op het plan van Vaerwijck was de poort gericht naar de Kortrijkse Steenweg. Bij de uitvoering werd het gebouw omgedraaid en was de poort zichtbaar vanop de Oude markt. De gevel aan de Kortrijkse Steenweg was veel soberder uitgevoerd.

 
Aan de overkant van de straat was het tijdelijke hotel Majestic met 400 bedden. Een overnachting met ontbijt kostte er 6 frank. Het werd onmiddellijk na de tentoonstelling afgebroken.

 
 
 
 
 
 
 
 
Het Kasteel van Laarne is één van de best bewaarde waterburchten van België. Het heeft een erg lange geschiedenis.
In 1796 ontsnapte het slot aan de vernieling bij de bezetting door de Sansculotten. Wel werd de klok uit de hoofdtoren neergehaald en werden beschadigingen aangericht in de kapel. De meeste wapenschilden werden toen weggehakt.
Eén van zijn nakomelingen, Robert, graaf de Ribaucourt, die de bedoeling had het goed permanent te bewonen liet het restaureren door de Leuvense architect P. Langerock. Maar de Eerste Wereldoorlog en het schielijk overlijden van zijn zoon maakten een einde aan die plannen en het kasteel verwerd stilaan tot een ruïne
In 1943 werd het kasteel beschermd als monument. Er drong zich derhalve een blijvende oplossing op. De vzw Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België werd bereid gevonden die aanzienlijke taak op zich te nemen. De laatste privé-eigenaar, Robert-Christian, graaf de Ribaucourt, schonk de bijna compleet tot ruïne vervallen burcht aan de vereniging in 1953, waarop onmiddellijk enkele dringende werken aangevat werden. Vanaf 1962 ving de nieuwe voorzitter van de vereniging, ridder Joseph de Ghellinck d’Elseghem, grootschalige werken aan en in 1967 kon het slot worden opengesteld voor het publiek. Daartoe had De Ghellinck het gelijkvloers van slot laten herinrichten met veelal 17e-eeuwse meubelen, wandtapijten en schilderijen.
Het was de toenmalige voorzitter van de vzw Historische Woonsteden, prins Alexandre de Merode, die in 1987 ondergetekende en zijn echtgenote aanwees als inwonende slotvoogden. Het oude poortgebouw, de vestibule, de kapel, de loggia, de bedaking, het binnenplein, de omwallingen, de hovingen, de noordelijke vleugel, de paviljoenen en zo meer, werden grondig aangepakt. In 1996 werd aan het Slot de prestigieuze Europa Nostra Prijs toegekend.