Onderzoek aquariumgrot

Het aquariaplan
Het plan hier boven, duid de plaats aan waar alle aquaria stonden in deze mysterieuze grot. Om het duidelijk te maken heb ik dit plan met kleurtjes aangepast, zodat het voor iedereen wat duidelijker word voor de uitleg die volgt.
ROOD : de verdwenen aquaria,GROEN : de nog bestaande aquaria, GRIJS : de sokkels van de aquaria


 
De resterende aquaria
Deze foto, geeft ons een duidelijk zicht op de nog bestaande aquaria in de grot, foto hierboven groen aangeduid.
Hieruit blijkt dus duidelijk dat er slechts 3 of 4 (uitleg volgende foto) vaste aquaria in de grot waren geplaatst.
Bij het aquarium in het midden, zie je dat eronder het deurtje is verdwenen, dat rechtstreeks toegang gaf tot de aansluiting op het water en zuiveringssysteem, waarvan we een klein deel terug vonden en later bespreken.
Deze aquaria waren tot een 15 cm onder de bovenste rand maar gevuld, daar de achterliggende glashouders niet helemaal tot boven zijn gemonteerd, wat we bij ons onderzoek duidelijk konden vastellen.
Grote mysterie blijft wel, langswaar werden de vissen erin geplaatst en gevoederd, daar de achterliggende doorgang langs nergens te bespeuren of te betreden was, zoals men ziet op het bovenstaande plan.

Aquarium nr 4

Het mysterieus gesloten deurtje, dat goed vastgezet was en daar we als bezoekers in deze ruimte waren, we ook geen schade wilde toebrengen door het te verwijderen, zal het een mysterie blijven.
Toch kan ik me niet van de indruk ontdoen, dat dit ook een aquarium moet geweest zijn, daar op het plan bovenaan het zich links onderaan bevind langs het groene blokje, bestaand aquarium nr 3.
Ook als ik het waterzuiveringsplan bekijk en bestudeer zie ik nergens een aparte afdeling dat iets anders dan een aquarium moet zijn, volledige zekerheid zal er wel nooit zijn, daar het ontwerp plan, niet echt strookt met de bestaande grot; uitleg staat lager.
De grote hamvraag is nu, had elke van deze aquaria zo een afsluitplaat?
Je kan zien dat deze in hetzelfde materiaal, uitzicht en kleur perfect pastte met de achtergrond van de bestaande grottenstructuur.
Opmerking hierbij is wel, dat dit mysterieuze deel ongeveer 30 % in hoogte kleiner is dan de 3 nog resterende aquaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

De verdwenen aquaria
Zoals het plan, bovenaan duidelijk laat zien, zijn er van de 33 aquaria, 24 waarvan geen enkel spoor terug te vinden is op uitzondering van deze waarvan we nog een sokkel terugvonden, als vast onderdeel van de grot.
Dat deze sokkels ooit dienden om een aquarium op te plaatsen, blijkt duidelijk daar er boven zo een sokkel een aansluiting bovenaan de wand terug te vinden was, zoals men op de foto hier rechts kan zien.
op de foto pagina, zal je zien dat we verschillende van deze aansluitingen terugvonden, waaronder ook een dubbele aansluiting, doch er waren er maar 2, waar ook nog de sokkel van bleek te bestaan.
Deze aansluitingen waren voor het water volgens mij, daar bij enkele van deze vochtplekken te vinden waren rondom deze aansluitingen.

 In en uitgangen
De in en uitgangen voor de bezoekers bevonden zich op 2 locaties, een ervan in het citadelpark, toen attractiepark tijdens de expo, de tweede bevond zich op de Koning Leopold II laan.
Van de ingang in het citadelpark, vinden we de dicht gemetste ingang op een hoger gelegen locatie, bereikbaar via enkele trappen. De originele toegangspoort bevind zich nog steeds in deze doorgang, zoals men op de fotopagina kan zien. DE poort is spijtig genoeg voor de helft dicht gemetst aan de binnenkant van de grot en helemaal aan de buitenkant. Dit gebeurde waarschijnlijk uit veiligheidsoverweging voor de bezoekers en wandelaars in het citadelpark.
Wat ik wel betreur is dat men de poort erin heeft laten staan en half ingemetst is.
De ingang langs de Koning Leopold II laan is in de grot zelf duidelijk terug te vinden, maar is ook volledig dichtgemaakt, dit waarschijnlijk omdat de ingang langs de buitenzijde helemaal verdwenen is, alsook het toenmalige toegangsgebouw.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De trappen en zoutregeling
Zoals men kan zien op het plan hierboven, bevind zich in het rode kader, waaruit de groene en rode pijl vertrekken een trappenhal met eronder een zoutregelingssysteem. Dit onderdeel gaan we hier verder behandelen.
Waar het tweede kader in het rood zich bevind, is nu de trappenhal met het zoutregelingssysteem.
Het zoutregelingssysteem ( paarse cirkel) dat verdwenen is, bevond zich dus achter het hekken dat zich onder deze trappenhal bevind. Hieruit kan men dus afleiden dat er ook zoutwatervissen werden tentoongesteld.
De trappenhal werd waarschijnlijk naar daar verplaatst, daar de ingang via het citadelpark een stuk hoger lag dan de begane grond, dat u kon lezen in het hierboven beschreven onderdeel.
Opvallend is wel dat er zich een tweede trappenhal (groene kader)bevind die boven de uitgang loopt naar de Koning Leopold II laan en nergens op het originele plan te rug te vinden is.
Wat dan weer de vraag doet stellen, het bureel op het plan( links groene kader), heeft dit er gestaan, alsook de twee aquaria(rechts groene kader)? Volgens mijn inziens niet, dar er geen sokkel of harde verhoogde ondergrond is gevonden voor dit bureel nog enige omkadering op deze locatie.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De buitenzijde en ingang
Deze doorgang is menig Gentenaar bekend, de drie grote doorgangen alvast, deze bestaan nog steeds in het citadelpark, op uitzondering van de in rood gemarkeerde op het plan.
De verdwenen ingang met de tekst aquarium op is in de loop van de jaren ingestort en het enige zichtbare nu nog is de dichtgemetste ingang, waarbij men links en rechts nog een gedeelte van de boogvormige constructie ziet, die het geheel toen ondersteunde. Als men rechts van deze ingang naar de wand kijkt, ziet men duidelijk dat een gedeelte van de onderliggende bakstenen muur zichtbaar is, waar ooit deze rotsconstructie tegen aan was gebouwd.
Fotopagina Aquariumgrot
Met dank aan :
groendienst stad Gent voor het openstellen van deze ruimte
Didier Ysebaert voor de foto’s