Ijzerwinkel ‘Raepsaet’ 
 
 
 
 
 
 
Voorheen, reeds in de 19de eeuw, zogenaamd “IJzerwinkel Raepsaet”. Diephuis met laat-gotische trapgevel (9 trappen en topstuk) opgetrokken uit zandsteen; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen); jaarankers 1644, doch vermoedelijk oudere kern. Gerestaureerd na de Eerste Wereldoorlog. Overkragende bovenbouw met stompe spitsbogen rustend op halfzuiltjes met bladwerkkapiteel en achtkantige sokkel. Aangepaste rechthoekige vensters, voorheen kruiskozijnen, met behoud van geprofileerde dagkanten gevat tussen belijnende waterlijsten.