Het rode kruis

Bij navraag bij het Rode Kruis of ze op de wereldtentoonstelling aanwezig was , kreeg ik volgende reactie,

“Ik weet niet of het Rode Kruis op de Wereldtentoonstelling in Gent al preventieve hulpposten organiseerde. Pas na WOI is een werking in vredestijd uitgebouwd. Op de wereldtentoonstelling van 1958 was dit alvast groots opgevat.”

Dit was voor mij de aanleiding om verder onderzoek uit te voeren naar deze diensten op de expo van 1913, daar ik de plannen had gevonden van een Rode Kruis gebouw dat er zich bevond ( zie afdeling plannen)

Op zondag 13 april vergaderden 400 Rode Kruis medewerkers, om na deze vergadering de lokalen te bezoeken, die door het uitvoerend comité ten dienste werden gesteld aan de Gentse afdeling van deze menslievende  inrichting, om gedurende de duurtijd van de tentoonstelling gekwetste of zieke personen te helpen en bij te staan.

De Gazette van Gent van 17 april: 17 april
300 leden van het Rode Kruis vergaderden eerder deze week op de expogronden.
Ze zullen tijdens de tentoonstelling zieken en gewonden verzorgen. Meerdere verbandhuizen zijn voorzien.

Dienstrooster Rode Kruis Privé Collectie

De heer dokter,  L. Verbrugghen, hoofdgeneesheer van het Werk te Gent, Mvr. J. Legrand, voorzitster van de damesafdeling, de heren Th. Peeters, algemeen secretaris, Massyn, penningmeester, Alb. Frere, beheerder, A. De Pannemaeker, hoofdapotheker, evenals een groot aantal mannelijke en vrouwelijke ambulanciers waren aanwezig.

Het lazaret van het Rode Kruis is gevestigd in een gebouw, achter dit der posterijen en telegrafen, in die afdeling waar ook de dienst der brandweer is ingericht.
Het bevat een grote operatiezaal, kamers voor verpleegkundigen,  vrouwen (8) en mannen (7), een kabinet voor de geneesheren, een voor de hoofdapotheker, een voor de apotheker en verder voor  de n dienst zijnde personen. In het midden lokaal moeten alle zieken of gewonden ondergebracht worden, wier toestand enigszins ernstig is. Behalve dit midden lazaret zullen er nog hulpverbandhuizen worden ingericht, nabij het feestpaleis en nabij Oud-Vlaendren. Overigens zullen nog een aantal verbandkisten, aan het Rode Kruis afgestaan, door de Koninklijke Reddersmaatschappij  van België, op korte afstanden in de tentoonstelling geplaatst worden, waarmee de ambulanciers, en ook de bewakers van de tentoonstelling, de eerste zorgen kunnen verstrekken, in afwachting dat de zieke of de gekwetste naar een der lazaretten kan overgebracht worden.

Kortom de inrichting van de dienst van  het Rode Kruis, die dagelijks door een drietal dokters, apothekers en een dertigtal ambulanciers zal verzekerd worden, evenals bij de Provinciale Tentoonstelling van 1889, zal niet te wensen over gelaten worden.

Tijdens het  23ste Internationaal Congres voor Redding en Openbare Hulpdiensten dat van 13 tot 18 augustus liep, lag het hospitaalschip Notre Dame de la Mer, varende onder de vlag van het Rode Kruis, lag in de haven aangemeerd en kon door belangstellenden gratis bezocht worden.

 

 

 

 

 

Enkele Rode Kruis lidkaarten van de expo 1913

Geraadpleegde bronnen 

Gazette van Gent

Expo gazette, organe officiël de l’exposition de 1913 a Gand

Archief Boekentoren