Feest en Floraliënhal

In opdracht voor de Koninklijke Maatschappij voor Plant- en Hofbouwkunde werd een paleis voor Horticultuur, later gekend als het Floraliënpaleis in 1911 ontworpen door Oscar Van de Voorde.

De vijfjaarlijkse floraliën hadden ervoor plaats in het casino-feestpaleis aan de Coupure, een bijna palladiaans meesterwerk naar de hand van architect Louis Roelandt. De manifestatie groeide uit haar kleren en rond de eeuwwisseling had de maatschappij plannen voor een nieuwe hal, terwijl de Stad Gent een grote ruimte zocht voor sportieve en culturele manifestaties tijdens de wereldtentoonstelling.

Oscar Van de Voorde stelde twee ontwerpen voor :  een tijdelijke hal en een duurder polyvalent en blijvend gebouw dat tevens dienst zou doen voor de floraliën. Stad Gent legde bij voor de tweede optie.

Een grote koude serre van 13.000 m² werd gecombineerd met een warme serre van 6000 m². de 170 m lange, koude serre word in de 60 m breedte opgedeeld in drie beuken, waarvan de middelste overwelfd word door een driescharnierspant. Zie foto hier links

Op het einde van de tweede wereldoorlog staken de Duitsers de Casino Royal en het Restaurant Azalea van het feest en floraliënpaleis in brand.

Collectie SAG Itemnr SCMS_FO_4475 ​

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het afbreken van de ovalen kopstukken, het restaurant Azalea en het Casino Royal, werd ook de promenade afgebroken. Deze promenade werd bovenop de nog bestaande kazematten aangelegd en ook deze kazematten werden volledig weggebroken.

De weg te breken promenade met de kazematten in het rood aangeduid

Zicht vanop de promenade, deze liep even hoog als de eerste verdieping van de beide restaurants

De trappen naar de promenade aan het restaurant Azalea

zicht op de promenade vanop het Royal casino

In deze kazematten tussen het Royal casino en het Feestpaleis waren ook de steenkoolmijnen ingericht tijdens de wereldtentoonstelling. Onderstaande foto toont deze kazematten, getrokken tussen de floralienhal en de promenade.

Zie de houten afsluitingen in het rood aangeduid.  Foto genomen aan het restaurant Azalea

Exclusief de nooit eerder vrijgegeven foto’s van de sloop van deze kazematten in 1949. Met dank aan de Stad Gent .

Tussen 1949 en 1952 werden de ovalen koppaviljoenen vervangen door de  huidige gebouwen, het SMAK huist in het ene , de andere werd het Casino genoemd.

Collectie SAG

In 1951 werd het kwetsbaar nokgedeelte vervangen door een trapvormig dak.

Collectie SAG

Links en rechts van het Kuipke bevinden nog de enige originele muren van de originele floraliënhal.


Was het floralienpaleis, het koloniaal station van Katanga? U leest het hier
Fotopagina Floraliënhal