De Paalkens

Vanuit de Ingang (5) kwam je aan bij een pleintje dat de “Paalkes”werd genoemd. De naam van dit pleintje, dichtbij het gerechtshof (23) en de gevangenis (36) doet denken aan de Groentenmarkt in Gent.

Deze plaats was vroeger het toneel van talrijke straffen. Verschillende executies werden hier uitgevoerd.
Aan ‘t Galgehuizeke, dat reeds in de de 17e eeuw werd vernoemd, mocht de veroordeelde soms nog een laatste pint drinken.
De strafplaats was symbolisch afgebakend door vier zuilen op de hoeken.
Elk van deze zuilen droeg een zittende leeuw die een banier met een wapenschild op droeg (van Bourgondië, Vlaanderen, Gent, Oostenrijk).
De gevangenen werden van de ene paal naar de andere geleid (lees geschopt, gesleurd, enz…) telkens het hele plein rond terwijl ze door de beul werden gekastijd.
In 1782 werden deze palen verwijderd.
.Het is een dergelijk paaltje dat in 1926 op het Veerleplein in Gent werd geplaatst. Dit was een schenking van de Vrienden van Oud Gent, ter herinnering aan de wereldtentoonstelling van 1913.
Op de plannen van Vaerwyck is er echter geen aanduiding van dergelijke paaltjes en er zijn ook geen toenmalige foto’s van bekend.
Van de kleine huizen met galerijen aan beide zijden van dit pleintje is enkel zijn ingekleurde tekening bewaard gebleven in het stadsarchief.