De onthulling van het gedenkteken van Eyck

Deze plechtigheid had plaats op 9 augustus en werd vereerd met de aanwezigheid van Z.M. Koning Albert 1.
De koninklijke trein kwam het zuidstation binnengestoomd om 13 u 40 , geestdriftig begroet door de menigte , stapte de koning met zijn gevolg, kolonel De Moor, en de bevelhebbers d’Oultremont en Preudhomme in de hofauto’s en begaven zich naar de Limburgstraat waar het gedenkteken opgericht werd in de square tussen de Limburgstraat, het Geraardduivelsteen en de kerk van Sint-Baafs, waar het meesterwerk van de gebroeders bewaard wordt.
Tegen het Geeraardduivelsteen stond de koninklijke tribune, met een soort troon versierd en langs beide zijden een verhoogde tribune voor de talrijke genodigden. We bemerken niet alleen ministers, volksvertegenwoordigers en burgemeesters, maar ook verschillende afgevaardigden uit Frankrijk, Engeland en Duitsland, die in naam van hun regeringen of musea aanwezig waren, tot de bisschop van Gent.

Bij zijn aankomst werd de koning begroet op de Brabanconne, uitgevoerd door het muziekkorps van van het 2de linie, Voortstappend word Zijne Majesteit verwelkomd in een paar waarden, door de heer Jozef Casier, Algemeen bestuurder der Wereldtentoonstelling, voorzitter van het inrichtend Comiteit van Eyck, begeleid door de heren: kanunnik Van Der Geheyn, Hulin de Loo, ondervoorzitters en Paul Bergmans, secretaris, Onder hevig gejuich van de menigte bestijgt de koning het verhoog, waar hij kaarsrecht blijft staan,
Namens de Belgische en buitenlandse comiteiten bedankt de heer Casier vooraf de koning, voor de grote gunst hen bewezen, door de plechtigheid ter ere van de twee beroemde schilders met zijne tegenwoordigheid te willen vereren.

Na afloop van de ceremonie overhandigd Casier een schrijn met met drie herinneringsmedailles in goud, zilver en brons, met afbeeldingen van het gedenkteken aan de koning,
Daarna werden verscheidene voorname personen aan de koning voorgesteld, onder meer de afgevaardigden van de Franse Academie, deze van de Koninklijke Vlaamse Academie, die van de Koninklijke Academie van België en de vervaardigers van het monument, Georges Verbanck, beeldhouder en Valentin Vaerwijck, bouwkundige.

Bronnen:
Brieven koninklijk paleis, archief Grootmaarschalk van Albert 1
Gazette van Gent 1912 en 1913
Gand Exposition 1912 en 1913