De vernieuwing

Hoe middeleeuws is gent?

De beslissing in 1905 om de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent te laten plaatsvinden versnelde de voltooiing van de centrale as door de stad en de vrijmaking van de monumenten.
Omstreeks 1907 kwam de Sint- Niklaaskerk tenslotte helemaal vrij te staan.
De tramsporen omsingelen de Sint-Niklaaskerk die als een historisch eiland achterblijft.
 

De Sint Michielsbrug

In 1906 maakte Heins nogmaals een tekening die de ontwikkelingen in de kuip representeerde.
De Sint-Michielshelling met de monumentale brug (1908-1912) vormde het sluitstuk van….
MEER
 

 

 

De Gras en Korenlei

Het stadsgezicht langs de Graslei en Korenlei was een van de belangrijkste realisaties op het vlak van restauratie. Voor het eerst werd een complete groep gevels als ensemble….
Meer
 

 

 

Gravensteen en Sint-Veerleplein

Het Gravensteen werd in 1180 gebouwd door Filips van de Elzas. In 1779 had het gebouw geen enkele functie meer en werd het openbaar….
Meer
 

 

 

Het Belfort en Lakenhalle

De spits van het Belfort is sinds lang het grote zorgenkind van dit monument. De reden daarvoor was dat het originele ontwerp uit de 14e eeuw nooit voltooid is….
MEER