d·3 de ommeganck van de sint-michielsgilde


De aartshertogen Albrecht en Isabella akteerden door een charter van 26 maart 1613 het bestaan van de Sint-Michielsgilde. Het was dan ook gepast dat ze in 1913, bij het 300-jarig bestaan van deze gilde, officieel zouden worden geëerd.
Zo gebeurde, door hen te vereeuwigen op de voorzijde van een medaille. De hoofdgraveur van de Koninklijke Munt van België, Michaux, kreeg opdracht dit hangertje met de beeltenis van de aartshertogen te ontwerpen [4]. De aanmaak werd bekostigd door de Sint-Michielsgilde. De 3de  commissie, belast met studies in verband met kunst en/of archeologie (met name de aanmaak van de medailles, de studie van de wapenschilden en de kunstschatten, de geschiedenis en de retrospectieve tentoonstellingen) deed het voorbereidend werk en zorgde voor de verdere uitvoering.
Het slagmateriaal (matrijzen) van de voor-en de keerzijde, met de vermelding Ommeganck, werd aanvankelijk bewaard in het Gentse Stadsarchief, samen met andere matrijzen van penningen uitgegeven door de Stad Gent. Bij het overbrengen van de stadsarchieven naar de Zwarte Doos in 2005 werden deze niet-papieren objecten naar een meer logische locatie overgebracht, namelijk het Gentse stadsmuseum stam (voormalig Bijlokemuseum). Waarschijnlijk zijn de oorspronkelijke hangertjes in de Koninklijke Munt geslagen, maar zijn de latere naslagen geproduceerd door het huis Fisch.

 
 
 
 
 
Ook de mantelspeld werd voor deze gelegenheid gemaakt en diende om te worden aangebracht op de kleding van de deelnemers aan de stoet. In het patrimonium van de Gilde bevinden zich nog 20 exemplaren van deze speld.
[4] Eva Wuyts stelt in haar publicatie dat de graveur onbekend is, terwijl ze echter verwijst
naar het boek van Joseph Casier, Chef-Confrérie royale et chevalière de Saint-Michel –
Fêtes du tricentenaire, Gand 1912, waarin op pag. 109-110 duidelijk staat vermeld dat
“l’exécution de cette médaille ﬔt confiée à M. Michaux, graveur de la Monnaie de Bruxelles;
son module est 28 millimètres”.
2012