d·2 inhuldiging van het monument voor de gebroeders van eyck

De herdenkingsplaket van de hand van Jourdain werd zowel in zilver als in brons geslagen. Tevens werden twee schrijnen geleverd met een verguld zilveren, een zilveren en een bronzen exemplaar. Eén ervan was bestemd voor de koning, maar de ontvanger van het tweede schrijn was bij de publicatie van het boek van Eva Wuyts onbekend. Het is ondertussen gebleken dat dit schrijn bestemd was voor de Stad Gent zelf. Het werd ondergebracht in het Museum voor Schone Kunsten (msk) van Gent, waar het tot 1988 in bewaring bleef onder inventarisnummer 1913-cm, ingeschreven op folio 448.
Ter gelegenheid van de 75 verjaardag van de Wereldtentoonstelling werd in het Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij van 7 oktober tot 11 december van dat jaar een tentoonstelling gehouden. Het schrijn van het msk werd er, samen met andere stukken, getoond en ook vermeld in de toonstellingscatalogus (nr. 407, p. 220). Door een slecht beheer werd het echter niet terugbezorgd aan deze instelling. Dit werd daar niet direct opgemerkt, maar kwam slechts jaren nadien aan het licht, bij het opmaken van een uitgebreide inventaris. Ook het ontwerp van William Page voor het medaillesalon van de Wereldtentoonstelling dat het msk had uitgeleend (catalogus nr. 406, p. 220),
onderging hetzelfde lot.
Deze numismatische objecten zijn tot op heden spoorloos gebleven.