Congressen en conferenties

Onder het voorzitterschap van de heer Jules Vanden Heuvel, Minister van Staat, bijgestaan door de heer Henri Pirenne, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, verleende het Comité van Congressen en Conferenties (Groep XXII) hun diensten aan de Tentoonstelling van 1913. Dankzij hem werd de intellectuele kant zorgvuldig overwogen en demonstraties van hoge wetenschappelijke, artistieke of sociale betekenis brachten wetenschappers, kunstenaars en archeologen samen, evenals industriëlen en sociologen samen.
 
De kamer der notarisen opende de reeks congressen op 3 mei; die van de Franse samenleving van chrysanthemisten sloten op 26 oktober af. Tussen deze twee datums volgden de samenkomsten elkaar zonder onderbreking; Een van de belangrijkste zijn het Belgische perscongres, de ‘Vlaamsche Burgersdag’, het internationale congres van de federatie van flaxseeders, het nationale congres van arbeidershuizen en providentinstellingen, het internationale congres van 1 Kunst van het bouwen van steden en de organisatie van het gemeentelijk leven, het congres van de Archeologische en Historische Federatie van België, het congres van de alliantie van christelijke mutualistische federaties, het koloniale congres, het congres van de Internationale Vereniging voor de strijd tegen werkloosheid, het nationale congres van Belgische architecten, het congres “voor Taalkunde en Geschiedenis”, het congres van de Liga van werknemers en handelsreizigers.
 
De conferenties vonden plaats in het feestpaleis in een van de kamers van Restaurant Azalea. Er waren veel sprekers en conferentiers, waaronder MM. Doumic op moderne Franse dichters, Fierens op Vlaamse schilderkunst, Van Eeden op hedendaagse Vlaamse poëzie, Mme Sainte-Marie-Perrin op Madame de Sevigne, MM. Godefroid Kurth op Gentile tribune Jacques van Artevelde, Gregoire Leroy op Franstalige dichters in Gent, Franse minister Ribot op populaire huisvesting in Frankrijk, De Landres op huiswerk, Hugo Verriest op Gezelle en Vlaamse dichters, Graaf Durrieu over Vlaamse miniaturisten uit de 14e en 15e eeuw, Denyn over de toekomst van Congo, Bourgeois, voormalig Franse minister, over werkloosheid en zijn remedies, enz., Enz.