Californië

De California-sectie bezet in de International Hall, vlakbij de hoofdingang, een gebied van ongeveer vijfhonderd vierkante meter. Het was georganiseerd door een speciale commissie, waaronder, als commissaris, de heer Robert Newton Lynch, vice-president en directeur van de permanente tentoonstelling en propaganda commissie, in San Francisco, de California Development Board, en als gedelegeerde commissarissen, de heer Francis Hoppe, secretaris van de California Development Board, en de heer Paul Oeker, afgevaardigde van de persverenigingen van de Verenigde Staten.
De organisatoren van de Afdeling hadden geprobeerd op een heel praktische manier aan te tonen dat Californië iets anders is dan het land van goud, dierbaar voor avonturiers; ze maakten er een productieland van van de meest gezochte vruchtensoorten, landbouwland en bosland; Sierfriezen toonden het Californische platteland in al zijn aspecten; tenslotte gaven monsters van het hout en de schors van de sequoia gigantea – die daar 125 meter hoog reikte – een idee van de bossoorten.