c·7 het britse salon voor kunsten en ambachten

De Britse afdeling lag links van de Erelaan en werd afgesloten door open galerijen. Een belangrijke
vleugel was gewijd aan de Kunsten en Ambachten, de zgn. Arts and Crafts. Deze stroming was ontstaan uit protest tegen de commercialisering van artistieke producten, waardoor de eigen individualiteit van de ontwerpen in het gedrang kwam. In 1888 werd te Londen de Arts & Crafts Exhibition Society opgericht, met
als doel een brug te slaan tussenkunstenaars en ambachtslui, en deze visie bij het grote publiek te introduceren.
Het voorbehouden van een sectie aan de Britse Arts and Crafts op de Wereldtentoonstelling te Gent, die onder leiding stond van Walter Crane, was het bewijs van de officiële erkenning van deze stroming door de Britse Overheid [2].
De Britse kunstenaar Henry William Page kreeg opdracht een gedenkpenning voor deze afdeling te ontwerpen. Page werd geboren te Hastings op 6 mei 1882 en stelde vanaf 1904 zijn medailles tentoon in de Royal Academy te Londen. In 1917 trok hij naar de Verenigde Staten, waarna geen gegevens meer over hem bekend zijn [3].
Op het medaillesalon van de Expo stelde hij naast tien andere creaties ook zijn ontwerp tentoon voor de afdeling Arts and Crafts. Om de beide zijden van de penning te kunnen exposeren maakte hij aparte galvano’s van de voor- en de keerzijde in verzilverd metaal. Deze beide stukken werden later verworven door het Museum voor Schone Kunsten van Gent en bevinden zich nog steeds in de verzameling, in tegenstelling tot twee andere numismatische objecten van de Wereldtentoonstelling (zie d·2).
c·7·1 gedenkpenning voor het britse salon arts and crafts

 
 
 
 
 
 
 
 
a Vrouwe Brittania met helm en kuras zit met gekruiste benen op een boot waarop haar rechterhand rust ; in haar linkerhand houdt ze een drietand; rechts naast haar zit een leeuw naar links met zijn kop naar rechts en met links bovenaan rondom verdiept BRITISH SALON | GHENT en rechts van de figuur 1913
r Vier vrouwen stellen de kunsten en ambachten voor, de linkse zit neer, de twee in het midden staan recht en de rechtse zit op een sokkel waarop staat HENRY | W | PAGE
Technische kenmerken: rond – galvano in verzilverd metaal, achteraan opgevuld met lood
– voorzijde : n 48,3 mm en 78 g
– keerzijde : n 49,4 mm en 42 g.
Verzameling : Museum voor Schone Kunsten, inventarisnummer 1913-cd, folio


[2] A. Capiteyn, Gent in weelde herboren, Tentoonstelling Centrum voor Kunst en Cultuur
Sint-Pietersabdij, Gent 7 oktober – 11 december 1988, p. 137.
[3] L. Forrer, Biographical dictionary of medallists, coin-, gem- and seal-engravers, mintmasters
etc. Ancient and modern. With references to their works. bc 500 – ad 1900, vol. 4,
p. 365 en vol. 8, p. 107.