Buitengevel van het Huis van Alijn

De buitengevel is een kopie van het huis links van het poortje om het huidige museum binnen te gaan. Dit huis is groter dan de andere huisjes en heeft een trapgevel.

Boven de ingangspoort van het museum wordt verwezen naar de oorsprong van het gebouw: ‘Kindren Halyns Hospital anno 1363’.
Het beeld van de H. Katharina in de nis boven de ingangspoort refereert naar de patrones, Katharina Zelverberchs, de moeder van de twee vermoorde broers Alijn.
De drie wapenschilden verwijzen naar drie families die in latere eeuwen een belangrijke rol speelden in het herstellen en uitbreiden van het godshuis.