Bolivia

De deelname van Bolivia was officieel, en het werk van M. de Lemoine, zaakgelastigde van dit land in Brussel en de heer Joseph Maertens, consul van Bolivia in Gent. Hile had de neiging de minerale rijkdommen van Bolivia bekend te maken; het was vooral documentaire; naast geografische of statistische kaarten waren koper, tin en ruwe olie