1914-c

Plaket van de Frans-Spaanse tentoonstelling te Saragossa, 1908

Land / Stad : Frankrijk.

Graveur : Pierre Victor Dautel.

Atelier : Monnaie de Paris.

Beschrijving :

Vz. Een naakte jongen staat naar rechts met een lauwertak in zijn handen en met zijn linkerknie rustend op een aambeeld ; op de achtergrond een brug en rechts op de grond ligt een stok omwonden met touwen ; bovenaan, EXPOSITION / HISPANO-FRANCAISE / SARAGOSSE ; links van de voet van de jongen verdiept, √P DAUTEL ; onderaan op de afsnede verdiept, COMITE FRANCAIS / DES EXPOSITIONS A L’ ETRANGER ; bovenop deze tekst het jaartal, I908 ; rondom een verhoogde boord.

Kz. Bovenaan een zicht van twee legers met eronder, gescheiden door wolken, een zicht op een stad met een opgaande zon ; links boven de afsnede een monogram van VD ; op de afsnede, I808 bovenop een palmtak en eronder rechts twee hoofden naar links elk in een verdiepte cirkel ; eronder links verdiept, CONDESA DE BVRETA ; onder de cirkels, ACVSTINA DE ARACON , rechts onderaan, PALAFOX ; rondom een verhoogde boord.

Technische kenmerken :

Rechthoekig, brons, 70,6 x 44,9 mm, op de rand ingeslagen, ∆ BRONZE

Referentie MSK : Folio 451, 1914-C.

Datum verwerving : januari 1914.

Herkomst : Gift van het “Comité Français des Expositions à l’Etranger“.

Historische context :

In 1808 was een opstand uitgebroken in Spanje waardoor Karel IV aftrad ten voordele van zijn zoon Ferdinand VII. Vader en zoon werden vervolgens door Napoleon naar Bayonne ontboden en moesten afstand doen van hun rechten waardoor Jozef Bonaparte koning werd. Het Spaanse volk bleef echter loyaal tegenover de dynastie waardoor de Fransen veel troepen moesten inzetten tegen de dappere guerrillero’s

De honderdste verjaring van deze oorlog werd herdacht door een Spaans-Franse tentoonstelling in Saragossa.

Het “Comité française des Expositions à l’Etranger” nam zoals bij iedere Internationale tentoonstelling de organisatie van de Franse deelname op zich. De Franse zakenlui, oprichters van deze vereniging had er alle belang bij de Franse vertegenwoordiging de nodige uitstraling te geven. De Franse regering steunde deze organisatie en vanaf 1908 zou haar werking een volledige staatsaangelegenheid worden.

De medailles dienstig voor de beloning op deze tentoonstellingen werden in opdracht van de Franse staat in de Monnaie de Paris geslagen. Men deed beurtelings beroep op de beste Franse graveurs zoals hier Pierre Dautel.

Pierre Victor Dautel (1873-1951) was een beeldhouwer en medailleur uit Valenciennes. In 1902 won hij de eerste Prijs van Rome voor gravure van medailles.

Bibliografische referenties :

Oosthoeks Encyclopedie, deel 13, p. 553.

Inventarisatie : Hugette Taymans

Medaille : MSK