1914-j

Plaket Tentoonstelling Buenos Aires, 1910

Land / Stad : Argentinië.

Graveur : Roques, François.

Atelier : Monnaie de Paris.

Beschrijving :

Vz. In het midden een boom met gebladerte tot boven; ervoor staat een hamer op de grond en links ervan staat een gehelmde vrouw naar rechts en rechts een naakte man naar links; ze plukken aan de takken van de boom; links naast het hoofd van de vrouw, I9I0 ; onderaan op de afsnede gegraveerd, COMITÉ FRANÇAIS DES EXPOSITIONS / À / L’ ÈTRANGER

Kz. Op de bovenste helft van de medaille drijft een ruiter naar rechts een troep koeien samen; in de rechterbenedenhoek ligt een stapel gevulde zakken; links van de ruiter, BVENOS / AIRES ; onder de afbeelding, EXPOSITIONS INTER / NATIONALES / DV CENTENAIRE / DE L’ INDÈPENDANCE / DE LA / RÈPVBLIQVE / ARGENTINE / I9I0 ; onderaan langs de rand gegraveerd, FRANçOIS ROQUES

Herkomst : Aangeboden door het “Comité français des Expositions à l’Etranger“.

Historische context :

Bij iedere grote tentoonstelling of wereldtentoonstelling is het belangrijk voor de zakenwereld om aanwezig te zijn om de eigen markt te promoten. Tot vóór 1884 had de Franse regering echter meer aandacht voor binnenlandse dan voor buitenlandse manifestaties. Daarom besloten een groepje zakenlui uit Nice in 1884 het “Comité Français des Expositions à l’ Etranger” op te richten. Op die manier hadden de Franse firma’s meer vrijheid om hun vertegenwoordiging op buitenlandse expo’s tot hun grootste voordeel te organiseren.

De Franse regering zag daar vlug het nut van in en erkende deze particuliere organisatie spoedig. Vanaf 1908 was haar werking zelfs opnieuw een volledige staatsaangelegenheid.

Ook bij de grote tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de honderste verjaring van de Argentijnse Republiek in 1910 was het Comité met de Franse vertegenwoordiging belast.

Het was tevens de gewoonte de Franse aanwezigheid te vereeuwigen door middel van een medaille. Deze werd in Frankrijk zelf geslagen en door één van beste Franse medailleurs van dat ogenblik, François Roques.

Ook voor de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 werd een prachtige plaket, gegraveerd door René Grégoire, uitgegeven door het Comité Français des Expositions à l’ Etranger.

Bibliografische referenties :

WUYTS, Wereldtentoonstelling Gent 1913 in metaal vereeuwigd, p. 88-89.

La Médaille en France de Ponscarme à la fin de la Belle Epoque, nr. 833, p. 7.

Inventarisatie : Huguette Taymans

Medaille : MSK