1913-cd-1


Objectnr.: 1913-CD-1
Objectnaam: medaille
Vervaardiger:
Titel: British Salon Ghent, 1913
Datering: tot
Standplaats:

Beschrijving :

Vz. Een vrouw met helm en kuras zit met gekruiste benen op een boot met haar rechterhand rustend op de boot en in haar linkerhand houdt ze een drietand; rechts naast haar zit een leeuw naar links met zijn kop naar rechts; links bovenaan rondom verdiept, BRITISH SALON / GHENT ; rechts, 1913

Kz. Vier vrouwen stellen de kunsten en ambachten voor, de linkse zit neer, de twee in het midden staan recht en de rechtse zit op een sokkel waarop staat, HENRY / W / PAGE

Herkomst : Aangekocht door “Société Gantoise des Amis de la Médaille” op het Salon van de Medaille tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en door hen geschonken aan het Museum.

Historische context :

Deze galvano exemplaren zijn afgenomen van de medaille in verzilverd brons welke uitgegeven werd in het Brits Salon tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913. De herinneringsmedaille zelf werd door “Société Gantoise des Amis de la Médaille” in 1913, vlak na de sluiting aan het Museum geschonken. De galvano’s dienden om tentoongesteld te worden op het Salon van de Medaille (Cat. lijst 85, nr. 1-2, p. 68).

Bibliografische referenties :

A. CAPITEYN, Gent in weelde herboren, tentoonstelling Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij, Gent 7 oktober – 11 december 1988, nr. 405, p. 220.

Inventarisatie : Huguette Taymans

Medaille : M.S.K. Gent