1913-cc

Medaille 100ste verjaardag van de geboorte van Darwin, 1909

Land / Stad : Duitsland.

Graveur : Karl Goetz.

Atelier :

Beschrijving :

Vz. Buste van Darwin een kwart naar links; rondom, CHARLES ROBERT DARWIN

Kz. Een aap zit naar rechts en krabt zich op de kop terwijl hij kijkt naar een menselijk doodshoofd die rechts op de grond ligt; rondom deze afbeelding staan allerlei planten en dieren; achter de aap staat een tablet rechtop met de tekst, PHYTOPHY / SIOLOGIE / ENTO / MOLOGIE / ZOOLOG / IE en onderaan, K — / GOETZ ; links van de tablet twee vogels en rechts ervan boven in het veld, MDCCCIX . / MCMIX.

Herkomst : Aangekocht door “Société Gantoise des Amis de la Médaille” op het Salon van de Medaille tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en door hen geschonken aan het Museum.

Historische context :

Charles Robert Darwin, Engelse natuuronderzoeker, werd geboren op 12/2/1809 en overleed op 19/4/1882. Zijn meest geruchtmakende theorie dat alle huidige vormen van leven zich uit elkaar hebben ontwikkeld en allen slechts één of enkele stamsoorten hebben wordt hier op meesterljke wijze voorgesteld door Goetz op de keerzijde van de medaille. De aap vraagt zich verwonderd af of dit doodshoofd werkelijk een afstammeling is van hem.

Bibliografische referenties :

Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, Groep II, Schone Kunsten, Deel II – Miniaturen – Medailles – Bouwkunde, – catalogus –, lijst 14, nr. 16-17, p. 43.

Oosthoeks Encyclopedie, editie 1964, tome 4, p. 174.

G.W. KIENAST, The Medals of Karl Goetz, opus 57, p. 57.

M. HEIDEMANN, Medaillenkunst in Deutschland von 1895 bis 1914, Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst, nr. 90, p. 122.

Inventarisatie : Huguette Taymans

Medaille : MSK