1913-bc


Objectnr.: 1913-BC
Objectnaam: plaquette
Vervaardiger: Bosselt, Rudolf
Titel: Biddend Kind, 1896
Datering: 1896 tot 1896
Standplaats:

Beschrijving :

Vz. Buste van een biddend kind naar links; onderaan op de afsnede een kruis met stralen en rondom een verhoogde boord.

Kz. Blank met in de linkerbovenhoek een B gegraveerd.

Herkomst : Aangekocht door “Société Gantoise des Amis de la Médaille” op het Salon van de Medaille tijdens de Wereldtentoonstelling te Gent in 1913 en door hen geschonken aan het Museum.

Bibliografische referenties :

Algemene Wereldtentoonstelling te Gent in 1913, Groep II, Schone Kunsten, Deel II – Miniaturen – Medailles – Bouwkunde, – catalogus –, lijst 7, nr. 32, p. 39.

V. LOSSE, Rudolf Bosselt und seine Bedeutung für die Ernaurung der deutschen Medaillenkunst seit der Jahrhunderdwende, in Medaillenkunst in Deutschland von der Renaissance bis zur Gegenwart, in Vörtrage zum Kolloquium im Schlossmuseum Gotha am 4 mai 1996, p. 126.

Inventarisatie : Huguette Taymans
Medaille : M.S.K. Gent