De indeling

Om een goed overzicht te krijgen van deze wereldtentoonstelling, heb ik  alles ingedeeld volgens de lanen waar de gebouwen stonden en dus zo een beter beeld te vormen van hun locatie, dat zal worden aangevuld met de situatie op heden.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 *Entree Principale

2 * Cour d’Honneur

3 * Avenue des Nations

4 * Avenue des Flandre

5 *Avenue d’Anvers

6 * Avenue de Liege

7 * Avenue de Bruxelles

8 *Avenue de Gand

9 * Avenue de Horticulture

10* Oud Vlaendren

11 * Moderne Dorp

12 * Coloniaal paviljoen

13 * Canada

14 * Treinhal

15 * Douane en sportgelegenheden