Koninklijke bezoeken

Koning Albert I op de expo 1913

26 april Officiële opening Wereldtentoonstelling

De koning, de koningin en prins Leopold hebben vandaag de Floraliën ingehuldigd.
Ze kwamen aan in Gent-Sint-Pieters om 14:30 en reden vandaar naar het Feestpaleis.
Daar werden ze verwelkomd door de voorzitters van de tentoonstelling Cooreman en Braun, de bestuurders Casier, Coppieters en de Smet de Naeyer, en algemeen commissaris Boddaert.
Na de opening van de Floraliën en een wandeling door de tentoonstelling ging het gezelschap naar het
Paviljoen van de Stad Gent waar het Guldenboek werd getekend.
De fotografische platen waarop het evenement wordt vastgelegd, worden door Henri Cormbez per luchtpost naar Parijs overgevlogen.
Weldra halen de beelden (fotoreeks) overal ter wereld de voorpagina’s van kranten en tijdschriften.
briefwisseling van het koninklijke paleis opening 26 april

06 mei
De koning bezocht  andermaal de Wereldtentoonstelling.
Samen met de Minister van Koloniën, Jules Renkin, huldigde hij in de namiddag het Koloniaal Paleis officieel in.
Van dit bezoek bestaan maar 2 handgeschreven brieven

6 juni 1913

De koning heeft  wederom de Wereldtentoonstelling bezocht.
De vorst arriveerde in Gent-Sint-Pieters en werd met een gesloten wagen naar de hoofdingang gebracht.
Hij toonde grote bewondering voor de Erekoer.
De Belgische Hallen werden bezocht, met als eerste halte het Salon der Monumentale Kunsten dat hij officieel opende. Vervolgens, maar pas nadat de Koning uitgebreid de tijd had genomen om de Belgische Hallen te bezoeken, ging het richting Gemeenteplaats waar hij de Paviljoenen van Antwerpen, Luik en Brussel bezocht.
Nadien kwamen de afdelingen van Frankrijk, Engeland, Perzië, Italië, Holland en Duitsland aan bod.
Briefwisseling 3de bezoek

22 juni Inhuldiging Belfort

Koning Albert I en Koningin Elizabeth arriveren via de postboot aan Port Arthur.
Na hun bezoek aan het kanaal van Terneuzen en de haven vervolgt het koningspaar hun intrede in Gent in het stadscentrum waar ze het vernieuwde belfort officieel inhuldigen.
De beslissing om de gietijzeren toren te vervangen viel einde 1911.
Op de Expo brengt het vorstenpaar een bezoek aan de tentoonstelling Oude kunst in Vlaanderen in het Museum voor Schone Kunsten in het Citadelpark. Diezelfde dag wordt ook Oud Vlaanderen door hen geopend. Fotoreeks Inhuldiging

9 augustus

De koning woont de inhuldiging bij van het monument Van Eyck, waarna hij op de tribune plaatsneemt voor de ommegang van Sint Michel en tekent hun gouden boek. Daarna bezoekt de koning de Sint Baafskathedraal, waar hij de crypte en het Lam Gods aanschouwt. De koning vertrekt dan naar de expo voor een bezoek aan de floralien, het moderne dorp en Oud-Vlaendren.
Briefwisseling van de inhuldiging

19 oktober

Koning Albert I brengt een bezoek aan het Paleis voor Schone Kunsten op de Expo.
Hij bezoekt eerst de Hal der Machines en het Lichtpaleis waar de exposanten hem gretig uitleg geven over hun technologieën.
Hij vervolgt zijn bezoek in het paviljoen van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten en rondt zijn dag af in de Hal der Locomotieven waar hij een demonstratie krijgt van de verschillende Franse stoomlocomotieven.

27 oktober

De koning reikt de Expoprijzen uit tijdens zijn laatste bezoek aan de Wereldtentoonstelling.
Albert I zit de plechtigheid voor waarin de verschillende tentoonstellers bekroond worden voor hun bijdrage aan de Gentse Expo. De briefwisseling over de prijzen en kortingen uitgereikt door de koning

De koninklijke trein waar de koning zich mee verplaatste naar Gent.

Briefwisseling koninlijk archief

Brieven aan de gouverneur en uitvoerend comitee expo 13

Brieven ministeries en spoorwegen

Brieven programmas en lijsten

Allerlei, zoals staatsblad en  brieven paleis voor schone kunsten